Sanskare

Umovim lažnim mišljenjem,

makoje impresije u „njemu“ stvorene nazivaju se sanskare.[1]

Sanskare su pohranjene u individualnom umu (u seme formi)

i saobrazno povezanosti sanskara

um obrazuje suptilno telo (u klijajućoj formi energije),

pa saobrazno povezanosti

sanskara u suptilnoj formi

grubo telo biva oformljeno od suptilnog tela.

Suptilno i grubo telo oformljena saobrazno

povezanosti sanskara u umu

nagone um da misli lažljivo („Ja sam ovo, Ja sam ono“).

Dok Đivatma prolazi kroz reinkarnaciju

troši stare sanskare i stiče nove

koje bivaju utisnute na mentalnom telu.

Kada su sasvim potrošene stare sanskare

fizičko telo umire.

Tada Đivatma troši neke od novo stečenih grubih

(snažno utisnutih) sanskara kroz suptilno telo

doživljavanjem stanja raja ili pakla

u drugom nivou suptilnog sveta.

Sve sanskare su otisnute u mentalnom telu,

ali su sanskare stečene grubim doživljajima dublje otisnute.

Tokom involucije su suptilne sanskare stečene

suptilnim doživljajima manje duboko otisnute

a sanskare stečene mentalnim doživljajima

su površinski otisci.

Suptilno telo grubo svesnog čoveka[2] menja se,

kada je donekle postignut[3] balans dobrih i loših sanskara

tokom bivanja u raju ili paklu,

i novo suptilno telo je oformljeno

nakon što su nove sanskare bile potrošene u raju ili paklu.

Ovo novo suptilno telo je refleksija

novog psihičkog sklopa povezanih sanskara

utisnutih u umu.

Đivatma potom biva rođena u novom grubom ljudskom telu,

refleksiji novog suptilnog tela,

koje je zauzvrat refleksija novih,

približno uravnoteženih, povezanih[4] sanskara

otisnutih u umu (mentalno telo).

Suptilno telo je stoga suptilni medij uma

kao što je i fizuičko telo grubi medij suptilnog tela.

Lažno mišljenje BESKONAČNOG UMA,

ograničenje Neograničenog Uma,

egzistencija lažnog ega, imaginacije, i

doživljaj kreacije su svi usled sanskara.

Sve dok su sanskare,

takođe su i grubo, suptilno i mentalno telo

i doživljaj iluzije u tri sveta.

Samo kad je beskrajno misleći um sasvim oslobođen

dobrih i loših, prirodnih i ne-prirodnih sanskara (suprotnosti),

„on“ doživljava Beskonačje Duše.


[1] Sanskare su ime za ma koju vrstu impresija stvorenih umovim lažnim mislenjem u umu

[2] juman – ljudsko,

[3] somewhat – neka (mala), izvesna, prilična, donekle; attain – postići = ostvariti=dostići=steći

[4] the conection – spoj, povezanost; conected – povezanih, spojenih

%d bloggers like this: