Bog na zemlji*

Sa Meher Babom sam se sreo pre skoro dve godine u Mirtl Biču, u Južnoj Karolini. Ovaj susret bio je kruna desetogodišnjeg duhovnog proučavanja i traganja za idealnim Vodičem u koga mogu bezrezervno da položim svoje poverenje; za čovekom koji je, smatrao sam, ovladao svim teškoćama i preprekama sa kojima sam se ja još uvek suočavao. Deset godina pre toga, pročavao sam metode i prakse velike sufi škole i poprilično sam čitao o vedanti, budizmu, i drugim sistemima, uključujući i taoizam i konfučijanizam. U Meher Babi sam otkrio osobu koja ne samo da je sve te stvari spoznala, nego je bila i živo otelovljenje svih ovih sistema i znanja. Drugim rečima, bio je to čovek koji je dostigao vrhunac Istine, rečeno religioznim terminima, bio je Bogo-ostvaren.

Naravno, znao sam da je Baba, kako ga svi s ljubavlju zovu, već mnogo godina govorio da je Bogo-ostvaren, da je, u stvari, inkarnacija Božestva, Bogo-čovek (u istom značenju u kome hrišćani veruju da je bio Hrist, muslimani da je bio Muhamed, budisti Buda, itd.); a znao sam i da su sufisti i hiljade ljudi svuda u svetu priznavali ovu tvrdnju, ali kao u slučaju Tome, morao sam da vidim svojim očima. Dobro, video sam; a vapaj najdubljih delova moje svesnosti dobio je odgovor. Bio sam zadovoljan jer, ako je ikada bilo moguće videti Boga na ovoj zemlji, ja sam Ga video. A kako je vreme prolazilo, dokaz da ovo nije bila samo neka puka emocionalna promena dobio sam jednostavnom činjenicom da se u meni, nekoliko dana po ovom susretu, pokrenulo istinsko stvaralaštvo, i od tada neprekidno traje.

Frensis Brabazon

•     Završni račun

Kada dosegne cilj života

čovek postiže:

Ispravljanje svih nepravdi,

isceljenje svih rana,

popravljanje svih grešaka,

ublaženje svih patnji,

izglađivanje svih sukoba,

razrešenje svih zagonetki,

i stvarni i potpuni smisao sveg života,

prošlog, sadašnjeg i budućeg.

Meher Baba


* Iz knjige „Putovanje sa Bogom“, str. 3-4 (1954.)

%d bloggers like this: