Stvoritelj, Održavatelj i Rastvoritelj(1)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju Beskonačnog Lažnog Uma

ostaje u stanju Stvoritelja, Brame,

koji postaje Održavatelj i Rastvaratelj,

Višnu i Maheš.

Kada je BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju Beskonačnog Realnog Uma

tu ne egzistiraju niti imaginacija, niti univerzumi, niti senke;

ništa (ne) egzistira doli Sopstvo.[2]

Stoga u stanju ne-mišljenja[3] (Onostranosti-Onkraja)

ili Realnog Mišljenja (Onostran Svesnog-Boga)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne kreira, ne održava niti rastvara.

Samo zbog BESKONAČNO UM-ovog lažnog mišljenja

kreirana je imaginacija

pa je kreacija održana i rastvorena.[4]

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju Realnog Beskonačnog „Ja

je Sadguru ili Avatar;

u stanju Beskonačnog Lažnog „Ja“

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je Čovek.

U stanju Beskonačno Besformnog „Ja“ nazvanom Išvar

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je Tvorac, Održavaoc, Rastvaraoc.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju Beskonačnog Besformnog Uma

kreirala je Univerzum – grubi, suptilni i mentalni svet,

ali u „Svome“ Besformnom Stanju Beskonačnog „Ja“ (kao Išvar)

ne može doživeti grubi, suptilni i mentalni svet

koji je kao BESKONAČNI UM kreirala.

Da doživi ova tri sveta

Besformno Beskonačno „Ja“ (Išvar)

mora imati mentalno, suptilno i grubo telo.

Forma se razvijala postupno od kamena do čoveka,

a čovek ima u (pot)punosti razvijeno mentalno, suptlno i grubo telo.

Ipak zbog akomuliranih sanskara

koje preostaju s ljudskom formom

um ostaje ograničen iako je čovekovo mišljenje beskonačno.

Ograničenje ograničenog uma ne može uzmaći pred (BESKONAČNIM UMOM),

te je stoga put do Realnog Božanskog Doživljaja

beskrajno dalek.

(Čovek iziskuje pomoć Sadgurua).

Ograničenje se nalazi u svakoj misli o imaginaciji,

i usled ovih ograničenja ograničeni um stupa u bitisanje.

Ovo ograničenje se širi, a u ljudskoj formi se enormo širi[5]

čime ograničeni ljudski um

postaje najaktivniji (misleći beskrajno).

Potpuno slomiti granice ograničenog uma[6]

znači izbrisati breme beskonačnih sanskara.

(Ovo brisanje upravo i jeste Sadguruov Rad.)

Samo u momentu sanskaračkog poništenja (u Nirvani)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA postaje svesna „Jastva“,

„Svoje“ Beskonačne Realnosti (u Nirvikalpi).


[1] posmatrani kao celina, tri kao jedno a što proističe iz načina pisanja, određeni član samo uz Kreator/Stvoritelj/Tvorac/Tvoritelj

[2] nothing exist but Self – jedino što postoji je; drugi način čitanja da sem Sopsta jedino ništa egzistira/postoji.

[3] non-thinking – ne-mislenje –(not anyi thinking) – niti-ikakvo-mislenje, apsolutno bez ikakvog mislenja

[4] kreacija = stvarane = tvorevina, kreirati = stvoriti = tvoriti; Stvoritelj = Kreator = Tvorac

[5] ova granica/limit ekspandiraju/proširuje se u svom obimu što pruža umu veći opseg delovanja; kao kad naduvavate balon te se on uvećava što vazduhu u njemu daje više prostora za širenje i delovanje pa to smanjuje stepen ograničavanja/limitiranja.

[6] slomiti (polomiti, srušiti) limitiranja (limite, ograničenja) limitiranoga (ograničenog) uma

%d bloggers like this: