Ja sam Beskonačna Svesnost

•     Nisam došao da bih vam pružio nešto što već ne postoji. Došao sam da uklonim ono što Me skriva od vas. A šta to treba da se ukloni? Nešto nemoguće teško. Kao što kaže Hafiz:

“Hafize, ukloni sebe, jer ti si koprena.”

Meher Baba

U besedi datoj tog istog dana (10. jula 1958.) nazvanom, “Jedino Bog jeste”, Meher Baba je rekao:

“Beskonačna svesnost nikada ne može da se smanji, ni na jednom mestu u vremenu ili prostoru. Beskonačna svesnost podrazumeva sve vidove svesnosti. Nesvesnost je jedan od vidova beskonačne svesnosti. Na ovaj način beskonačna svesnost obuhvata nesvesnost. Ona održava, pokriva, probija i omogućuje kraj nesvesnosti – proistekloj iz beskonačne svesnosti i njome uništenoj.

Da bih potvrdio beskonačnu svesnost, nedvosmisleno izjavljujem da imam beskonačnu svesnost; i to mogu svom snagom da naglasim, jer ja sam beskonačna svesnost. Ja sam sve i ja sam onostran, onostran svega. Večno sam svestan da sam u vama. Svakodnevno vas podržavam i učestvujem u vašoj svesnosti. Sada želim da vi podržite mene i jednoga dana učestvujete u mojoj svesnosti.

•     Verujte da sam ja Drevni. Ni za trenutak nemojte da posumnjate u to. Nema nikakve mogućnosti da budem neko drugi. Ja nisam ovo telo koje vidite. To je samo ogrtač kojim se zaogrćem kada dolazim da vas posetim. Ja sam Beskonačna Svesnost. Sedim sa vama, igram se i smejem sa vama; ipak, u isto vreme, ja delujem na svim nivoima postojanja.

Meher Baba

%d bloggers like this: