Ako sam to Što Jesam

U Satari, 24. aprila 1955., prilikom dugog susreta sa ljubavnicima pozvanim iz Pune, Ahmednagara i drugih mesta, zajedno sa mandalijima, na kome su primili posebna uputstva, Meher Baba je između ostalog rekao:

“Ako sam ovo što jesam, više je nego prirodno da ne budete kadri da pojmite sve što želim da ispoljim, kao i zašto govorim ovo što govorim. Tako je to hiljadama i hiljadama godina. Ako sam ja Najviši od Najviših, znam zašto je Hrist razapet na krst i zašto je Muhamed kamenovan. Od svih takozvanih dobrih i loših stvari koje je o njima izrekao takozvani dobar ili loš svet, ljudi gotovo ništa ne shvataju o Hristu i Muhamedu, Rami i Krišni, Zoroasteru i Budi, kao što ne razumeju ni ono sve što su oni govorili i uradili …

Ponekad ne mogu a da se ne zapitam o onome što činim i govorim, i o stvarima koje namerno izbegavam i lako zaboravljam. Na poslednjem skupu u Meherabadu dao sam svoju završnu objavu, a ipak ju je pratilo razjašnjenje i potom odluka.

Do pre neki dan nisam ni pomišljao na to … a onda, dok sam se odmarao, upitao sam se zašto sam dao Objavu? Ko je od mene tražio razjašnjenje? Odakle potreba da se izdaje Potvrda i šta me je navelo da dajem Odluku?

Bio sam zadovoljan, jer to sve jeste bilo neizbežno potrebno. U skladu sa uobičajenim zakonom prirode, u vremenu za sve postoje četiri stadijuma. Otuda sam, onog dana kada sam proglasio Objavu, znao da ću odluku sadržanu u njoj morati sam da razradim, preko stadijuma koji će uslediti.

Na ovaj način je moja objava bila moja odluka, ali da bi se objava ispoljila kao odluka, morala je da prođe prelazne stadijume razjašnjenja i potvrde …

Prvi podstrek nad podstrecima, praizvorni Lahar, ili spontani poriv da Bog zapita samog sebe : „Ko sam Ja?“, to je bila Božija objava; zatim je za njeno razjašnjenje bila potrebna kreacija; evolucija savršene svesnosti u čoveku je njena potvrda, a involucija – preobražaj ljudske svesnosti u Bogo-svesnost – je odluka u kojoj se zakljujučuje da je Bog sve vreme bio Bog i nikada ništa drugo negoli Bog …”

•     Ako Moje delovanje prouzrokuje pometnju, to je zbog vašeg nedostatka potpunog poverenja. Zbog toga, iskorenite svu sumnju i dobro upamtite da je sve što činim radi najvišeg. Sva moja dela su Moj Božanski Odgovor, proistekao iz Moje Božanske Ljubavi.“

Meher Baba

%d bloggers like this: