Ptice i Nivoi

Ova priča se odnosi na unutrašnje putovanje

po sedam nivoa Involucije.

U džungli behu razne vrste ptica

i džungla odzvanjaše njihovim čarlijanjem

koje dizaše gromoglasnu larmu.

Pokraj džungle, ali odvojeno,

behu sedam šumovitih gajeva,

ograđenih u području od sto milja,

i svaki gaj beše naredni onom drugom.

Od ovih sedam šumovitih gajeva,

prvi je bio mali,

drugi gaj je bio malo veći od prvog,

treći čak i veći, i četvrti još veći,

i tako nadalje sve do petog, šestog i Sedmog gaja.

A Sedmi i poslednji gaj, bio je najveličanstveniji[1] i od svih najveći

i unutar „njega“ beše podignuta prelepa palata.

Svaki od ovih sedam gajeva sadržao je pticu;

ptica prvog gaja beše najmanja

a Ptica poslednjeg[2] gaja beše najveća.

Ptice u džungli vani

ne mogaše videti unutrašnje šumovite gajeve[3]

i (ne) znahu baš ništa sem da oni egzistiraju;

i živele su na mačemu što su ulovile vani.

Nakon mnogih epoha bivanja upletenim u mrežu

privlačnosti izvanjštine

ptica džungle odletela je k unutarnjem gaju

osetivši da je život na vanjštini[4]

neinteresantan.

Odletela je u prvi unutrašnji gaj

u momentu kad je bila unutra

konzumirana je pticom koja tu[5] beše i uginula je.

Sad ptica prvog unutrašnjeg gaja

nakon sedmogodišnjeg boravka odlete iz istoga

i ulete u drugi unutrašnji gaj.

Kako je sletela u drugi gaj

ptica koja tu beše smesta je smaza.

Tako posle svakih sedam godina

svaka ptica svakog gaja

nastavila je da leti od jednog gaja u drugi.

Eventualno je ptica šestog gaja odletela u Sedmi

iz šestoga gaja mogla je videti

palatu u Sedmom gaju

i ovaj prizor[6] dade ptici

neugasivu želju da uđu u palatu.

Kad je ptica dosegla palatu

našla je otvorena vrata – i ušla unutra.

Tamo je na Svome Tronu sedela Sedma Ptica,

zasvagda najveći,

Koji ugledavši tragaoca smesta ga napade,

i iskidavši na komadiće

pojede pticu šestog gaja.

Ali pri konzumiranju,

Velika Ptica je uginula.

uginućem „Njega“,[7] palata se srušila i celi gaj je nestao,

„on“ beše nigde! [8]

Tu sad (ne) ostade ni ptica a niti gaj –

sve je bilo u ruševinama.

Ptica koja je obitavala u prvom gaju

pojela je pticu iz džungle

to jest, džungla je bila gruba sfera

a prvi unutrašnji gaj je bio prvi suptilni nivo.

Uginuće ptice znači da ja tragaoc

izgubio grubu svest

koja je transformisana u suptilnu svest

bivanjem konzumiranom u suptilnoj sferi.

Tragaoc više nije mario za grubi svet;[9]

smrtno se dosađivao[10] i jedina smislena stvar

bila je da odleti i nikada se više ne vrati,

tako je umakao u unutrašnje carstvo

no tu on umire!

Kako jedna ptica jede drugu

predstavlja konzumiranje grubosti

pa potom suptilnosti i mentalnosti,[11]

putovanje sve dalje u gajeve.

Sedma Ptica koja ugine pri jedenju

označuje Beskonačnu Svesnost (Boga)

kao NeSvesnu Beskonačnu Svesnost

koja deluje kao Tvorac, Održavaoc

i Rastvaraoc tri sveta.

Ovaj Bog Išvar je Beskonačna Svesnost

ali to ne zna.

Išvar je Bog, ali Bog kao Beskonačna NeSvesnost.

Nakon evolucije i reinkarnacije u spoljašnjoj džungli,

te nakon putovanja i leta kroz sedam nivoa

involucije (unutrašnjih gajeva),

Išvar doseže Svest „Jastva“

kao Beskonačnu Svesnost – Paramatmu.

Kada Išvar, Svesna Beskonačna NeSvesnost,

poluči Svesnu Beskonačnu Svesnost,

Išvar iščezava.

Kada Beskonačna NeSvesnost postane Svesna,

sve što je ne-svesno mrvi se u ništa.

Konzumiranje šeste ptice od Sedme Ptice

označuje stanje Nirvane, božansko Ništa, božansku Nulu,

a palata predstavlja Vakum Nirvane.

Nirvana je poništavanje svega (lažnog);

sve to se mrvi u ništa – „Ja sam Ništa, Ja sam nigde“.

(Čak i Bog nije tu).

Stanje Nirvane je trenutno praćeno

beskonačnim doživljavanjem Nirvikalpa Samadija,

„Ja sam Sve“, božansko Sve(suštastvo), božansko Sve.[12]

U Nirvikalpi, Beskonačna NeSvesnost (Išvar) transformiše se

u Beskonačnu Svesnost (Paramatma).

U Nirvikalpi, kreacija koja je posledak

Beskonačne NeSvesnosti ne egzistira;

samo večni Bog prevladava.

Išvar je večno stanje Beskonačne NeSvesnosti;

Nirvana je večno stanje Ničega

a Nirvikalp je večno stanje

Svesnog Boga koji prevladava kao cilj života.


[1] grandeste – najveći ali i najveličanstveniji,

[2] last – poslednji u nizu do sadašnjeg momenta od svih stvari ili događaja ili zbivanja do sadašnjeg momenta za razliku od „first“ prvog u nizu od svih ostalih (ma čega to bilo)

[3] groves of trees – šumarak/gaj/lug drveća

[4] on the outside – na spoljašnjoj strani, napolju

[5] it was consumed by the bird there and died – pojede je ptica koja tu beše te uginu; consume – potrošiti, uništiti, upotrebljavati, pojesti, popiti, satrti, trošiti, proćardati, straćiti, jesti, razoriti, utrošiti, oduzeti, prožeti

[6] sight – pogled, vid, vidik, prizor; sagledavanje ili spoznaja, uvid (u realnost/stvarnost)

[7] Ptica Sedmog Gaja je označavana zamenicom He, His (On, Svome) a ovde je upotrebljeno Its – „Njegovim“ (To-ovim)

[8] it was nowhere – ne beše ga nigde!

[9] had no further use for gross world – have no further use for – nemati nikakva interesa za, ne mariti; have no further use for anything – ne služiti više ničemu

[10] suffered from boredom – patiti zbog dosade

[11] stanje bivanja grubim/suptilnim/mentalnim, respektivno; grossness – surovost, vulgarnost, krupnoća, žitkost, gustina, prostaštvo, skaradnost, krupnost

[12] prva dva „Sve“ su „Everything“ a poslednje „Sve“ je „All“

%d bloggers like this: