Jedinstveno Sopstvo svakog

Vratio sam se u Australiju pošto sam deset godina živeo sa Meher Babom, voljenim Bogo-čovekom; i nisam vam doneo nikavu poruku koju već niste dobili – jer je jedina poruka koju je voljeni Baba ikada dao: Ja sam Drevni koji je vaš večni Voljeni. I nemam čemu da podučim ma koga – jer je jedino učenje koje je naš Voljeni dao: Volite me. A kada vaša ljubav postane potpuna i savršena, spoznaćete me onakvog kakav zapravo jesam; a vremenom ćete i vi biti ovakvi kakav ja stvarno jesam.

Jedino što mogu je da vam pričam o Voljenom koga ja znam – istom Voljenom koga zna svako od vas. Ipak, moje iskustvo njega je drugačije od vašeg – drugačije je u svakom pojedinačno. Slika koju svako ima o njemu je ista – Večna zaljubljenost – ali u drugačijem ramu; dragulj koji svako čuva u svom srcu je isti – Trajno voljenje – ali različito je optočen. Govoriti o Voljenom drugim njegovim ljubavnicima, pevati hvale njemu, isteruje uljeze kojima smo dopustili da zaraze prostorije našeg srca, stvarajući čisto, prazno zdanje da on u njemu boravi. Ovi uljezi se održavaju na ne-ljubavi i odvojenosti i ne mogu da podnesu zvuk njegovog Imena. A kada Voljeni u svojoj svakodnevnoj šetnji Ulicom Ljubavi prolazi pored kuće u kojoj se njegovo ime umilno peva, On kaže sebi, evo vrata na koja uskoro moram da pokucam; tu je ljubavnik gotovo spreman da primi Reč mog Pogleda.

I zato ja nastavljam da govorim o njemu i pevam pesme u njegovo Ime, znajući da će, jednog dana u nekom životu, on zastati i pokucati na moja vrata, a ja ću žurno potrčati da mu ih otvorim i uvedem ga unutra.

Frensis Brabazon

•     Božanska ljubav se kvalitativno razlikuje od ljudske ljubavi. Ljudska ljubav je za mnoge u Jednom, a božanska ljubav je za Jednog u mnogima. Ljudska ljubav vodi zamršenostima i vezanostima; božanska ljubav je sjedinjavanje i sloboda. U božanskoj ljubavi, lični i bezlični aspekti su uravnoteženi, a u ljudskoj ljubavi su ova dva aspekta u naizmeničnom usponu. U svom ličnom i bezličnom vidu ljudska ljubav je ograničena, dok je stapanjem ličnog i bezličnog vida božanska ljubav beskonačna u bivanju i ospoljenju.

Meher Baba


* Iz govora Frensisa Brabazona u Meherovom Domu na Bikon Hilu u Australiji, avgusta 1969.

%d bloggers like this: