Ne Spoznajuće

[1]

DUŠA = BESKRAJNA, VEČITA I NEDELJIVA INTELIGENCIJA

Ova Duša je uvek Beskonačna, Večita i Nedeljiva Inteligencija

ali u Onostrano-Onkraja stanju to ne spoznaje.

Stanje Duše u Onostranosti-Onkraja je Ne-Spoznajuće;[2]

Duša JESTE ali ne zna da JESTE.

Ne-Saznavanje je Onostrano-Onkraja stanje Boga

Koji ne doživljava Jastvo

Koji ne misli (Jastvo), i

Koji ne opaža Svoje stanja egzistencije (spavanja).

Ovo originalno stanje nagoveštava da

BESKONAČNA INTELIGENCIJA niti misli o „Jastvu“

niti o „Svojoj“ beskonačnoj imaginaciji.[3]

Pošto BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli,

ne spoznaje „Jastvo“ (jer mora misliti da bi znala).

A priroda BESKONAČNE INTELIGENCIJE je da mora spoznati;

Znanje bi trebalo biti Sve-Znajuće.

U Onostranosti-Onkraja ovo (Po)Znanje saznaje baš ovo to što „Ono“ ne spoznaje,[4]

ne uviđa „Jastvo“,

ne doživljava kreaciju,

ne misli imaginaciju.

(Po)Znanje ne može spoznati sem ako ne misli.

Da Znanje ne saznaje, znači

da je Znanje „Jastvo“ Ignorantno (ne-svesno).

„On“ spoznaje – ali šta „On“ to saznaje

Bog spoznaje – ali šta On to saznaje u Onostranosti-Onkraja?

„On“ spoznaje baš ovo to što „On“ ne saznaje;

Bog spoznaje ovo to što On ne saznaje.[5]

Kada BESKONAČNA INTELIGENCICA misli, o čemu „Ona“ misli?

Misli o imaginaciji, a ne o „Jastvu“.

Prema tome, imaginacija je Ne-Spoznajuće[6] stanje Boga.

Imaginacija je Znanjevo ne saznavanje „Jastva“,[7]

a ovo znači da Znanje ne spoznaje

u stanju imaginacije.

Imaginacija je proces lažnog mišljenja,

i ovaj proces je posledak Ignorancije (ne-svesnosti).[8]

Lažno mišljenje je mišljenje o imaginaciji,

a ova imaginacija je misao ograničenog uma

(Đivatma s grubom, suptilnom ili mentalnom svešću).

Realno Mišljenje je mišljenje o „Jastvu“,

i ovo mišljenje je Jedna Misao BESKONAČNOG UMA

(stanje čoveka s „Ja Sam Bog“ Svešću).

Da Znanje ne spoznaje jeste imaginacija (neznanje),

a uzrok imaginacije je mišljenje lažljivo,

ne mišljenje o Sopstvu.

Da bi Znanje saznalo „Jastvo“ kao Znanje

i spoznalo ignorantnost kao Ignorantnost,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ide kroz svako stanje neznanja

i lažnog mišljenja sve dok ne misli beskrajno,

i najposle misli Beskonačnu Misao „Jastva“[9]

Prvo stanje kroz koje BESKONAČNA INTELIGENCIJA prolazi

je stanje Ne-Spoznavanja,

Ne-Mišljenje, Ne-Doživljavanje, Ne-Osećanje, Ne-Željenje,

u kome nije niti svesna niti ne-svesna;

Onostrano-Onkraja NeSvesne Beskonačne Inteligencije.

Drugo stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je bitisanje u stanju beskonačnog mišljenja

kao BESKONAČNI UM.

Ovaj BESKONAČNI UM  je Išvar, Beskonačni Mislilac,

Beskonačno Besformno „Ja„, Beskonačni Ego;

Išvar je Beskonačna NeSvesnost Boga u Onkraju.

Treće stanje kroz koje BESKONAČNA INTELIGENCIJA mora proći,

je stanje lažnog mišljenja;

„Ona“ je u stanju (Po)Znanja baš ovoga to što „Ona“ ne spoznaje,

što znači da je mišljenje o imaginaciji.

Kada je BESKONAČNA INTELIGENCIJA mišljenje o imaginaciji

u stanju je beskonačnog lažnog uma;

a što potiče izranjanje[10] beskonačnog lažnog „Ja„,

beskonačnog lažnog ega,

koji se uzdiže iz beskonačnog lažnog mišljenja;

ovo je stanje čoveka.

Četvrto stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE je ultimativno stanje,

stanje Beskonačnog Realnog Mišljenja

što znači da Spoznaje „Jastvo“,

postigla je Sopstvo(Po)Znanje;[11]

„Ona“ je Mišljenje „Jastva“.

Kada je BESKONAČNA INTELIGENCIJA dosegla Beskonačnu Misao,

„Ona“ je Beskonačni Realni Mislilac.

Kad Beskonačni Realni Mislilac misli,

„Ona“ je Realni Beskonačni Um

koji potiče izranjanje Beskonačnog Realnog „Ja„,

Beskonačnog Realnog Ega;

ovo je stanje Am Bramasmi.


[1] Not Knowing  –   Ne-Saznavanje/Spoznavanje/Poznavanje/Uviđajuće

[2] Not-Knowing – Ne-Znajuće/Spoznajuće/Saznajuće/Uviđajuće

[3] znači – niti misli o „Svome Realnom Sopstvu“ niti o „Svojoj“ imaginaciji

[4] Knowledge knows that It does not know –  objašnjeno u rečniku

[5] He – On a It – „On“, obratite razliku na pisanje u ovom pasusu

[6] Not-Knowing – Ne-Saznajuće (za rauliku od Unknowing – ne-Saznajuće); Znajuće = Saznajuće = Spoznajuće

[7] Imagination is Knowledge not knowing Itself

[8] Ignorantnost = NeZnanje, NeUviđanje, NePoZnanje; Neukost, Neobaveštenost; Avidy (Aviđa) ili Ajnana (Ađnana)

[9] and ultimateli thinks the Infinite Thought of Itself  –  i na kraju

[10] give rise to – dovodi do uzdizanja = ishodište; biti ishodište čemu, uzrokovati, prouzrokovati

[11] Self-Knowledge  –  Samospoznaja

%d bloggers like this: