Gas Stanje[1]

Prva Đivatma

morala je prvo da prođe kroz šest glavnih stadijuma

mentalnih i suptilnih stanja vatre i gasa

(kao što je i Pile moralo šest puta ići u avanturu)

pre sticanja grube forme.

Individualna besformna duša nikada se ne podvrgava ičemu

u iluziji, to čini Đivatma, svest u formi.

Đivatma je individualna kap s mehurovima,

sa mentalnim, suptilnim i grubim telom

i „ona“ je to jedno[2] koje doživljava Iuziju, a ne Duša.

A zbog sanskara (grubih, suptilnih i mentalnih)

individualna duša doživljava Iluziju kao realnu.

Svaka Đivatma mora da prođe ne-svesno

kroz dva nivoa vatre i svetlosti

u mentalnom svetu (Bramaloka i Šivaloka) i

četiri nivoa od 276 gasova, u suptilnom svetu (Surjaloku).

Ovih 276 suptilnih gasova veoma postupno se pretvaraju u grube gasove.

Tih 276 suptilnih gasova su bez mase

i ne mogu biti izmereni.

Ovaj suptilni gas je Pran

i u grubi gas se preobraža samo nakon evoluiranja

kroz 276 formi suptilnih gasova.

U 276 stanja gasa su sadržani i

suptilna energija (Pran) i beskonačni prostor (Akaš);

suptilna svest i jeste 276 različitih gasovitih stanja.

Suptilna energija manifestuje se u potpunosti (aktivira)

u suptilnom svetu kroz beskonačni prostor,

a Pran je sadržan u totalu[3] 276 stanja gasa

u četiri nivoa suptilnog sveta.

U svih ovih 276 stanja Prana,

Đivatma smatra „SvojeSopstvo“[4] da jeste samo gas.

Ovih 276 gasova su suptilno i konstituišu beskonačnu energiju,

i oni ispunjavaju suptilni svet.

Nekoliko od ovih poslednjih 276 gasova je polu-suptilno

i oni egzistiraju u pod-suptilnom ili astralnom nivou

koji povezuje grubi svet sa suptilnim svetom.

Pran je to od čega je sazdan suptilni svet[5]

i može biti doživljen samo u suptilnom telu

koje je gasovite prirode, a nije fizičko stanje.

Od ovih 276, imaju sedam glavnih suptilnih gasova,

i oni su od sedam boja, ali ove boje su čisto suptilne:

suptilno gasovito plavo, suptilno gasovito ljubičasto,

suptilno gasovito indigo, gasovito zeleno, gasovito oranž,

gasovito žuto i gasovito crveno.

Sedam grubih boja materije su senke

suptilnih gasovitih boja.


[1] the gas state –  stanje gasa, gasovito stanje

[2] and it is the one – ona (to -đivatma) je to jedno

[3] in the total – u totalnom zbiru, u sveukupnom zbiru

[4] considers Itself to be  –  smatra/razmatra za Sebe (Jastvo, SvojeSopstvo, Bitak, Vlastito Sebe) da je,

[5] Suptilni svet je oformljen (sačinjen, stvoren) od Prana

%d bloggers like this: