Zaustavite svoj um

U toku Sahavasa održanog u Meherabadu,  u Ahmednagaru od 7. novembra do 3. decembra 1955., Meher Baba je jednom prilikom rekao:

“Svaki pojedinac ovde i na bilo kom drugom mestu je isti jedan, i zauvek nedeljivi Bog. To kažem jer sam ja odgovoran za čitavu kreaciju. Da mene nema ovde, ne samo da ovde ne bi bilo vas, već ne bi bilo ni čitave kreacije sa njenim grubim, suptilnim i mentalnim sferama. Ukratko, sve postoji zato što ja postojim.

Što se vas tiče, isto tako čitava kreacija postoji zato što vi postojite. Kada spavate dubokim snom, tada za vas sve iščezava i biva apsorbovano stanjem dubokog sna, najizvornijim, onostran-onostranim stanjem Boga.

Pošto se okrepi u najizvornijem, onostran-onostranom stanju Boga, vaša svesnost vas prvo uranja u snivanje-u-spavanju, potom se ponovo budite sa snom kreacije. Otuda vi naizmenično ostajete usnuli ili produžavate da spavate, bilo u snivanju-u-spavanju ili u snovima kreacije…

Čitava kreacija je igra misli: posledica uma. Um vas okiva; um je i sredstvo za vašu slobodu. Večno ste slobodni. Uopšte niste zarobljeni.

Ipak, ne možete da ostvarite slobodu samo time što ćete to čuti od mene, jer um nastavlja da vas zapliće u iluziju. Zbog toga samo razumevate ono što vam kažem, ali puko razumevanje nije isto što i iskustvo istine o kojoj vam govorim. Za ovu istinu morate da pustite da vam se um zaustavi. Potom, čim me vidite onakvim kakav zapravo jesam, otkrićete da ste sami sopstveno beskonačno i večno sopstvo.

Čuti ne znači razumeti. Razumevanje nije isto što i uviđanje. Uviđanje nije opažanje. Opažanje nije iskustvo. Iskustvo nije isto što i biti Bogo-ostvaren.

Već sam vam rekao da čovek sam od sebe ne može dosegnuti ljubav prema Bogu i poslušnost Učitelju, i da je potpuna predanost gotovo nemoguća. Za čoveka je najbolje da očisti svoje srce.

Najbolji način da čovek očisti srce i da se pripremi za smirenje uma je da vodi normalan život u svetu. Život usred svakodnevnih dužnosti i obaveza, onoga što volite i ne volite, upravo postaje sredstvo za pročišćenje vašeg srca.

Da biste pročistili svoje srce, ostavite misli na miru, ali održavajte stalnu budnost nad svojim delima. Pustite neka misli dolaze i odlaze, a da ih ne sprovodite u dela.

Neka misli gneva, požude i gramzivosti dođu i slobodno odu, a da ih ne sporovedete u reči i dela. Tako će impresije koje se u vašem umu odnose na ove misli, da se istroše i postanu manje štetne.

Kada ste ljuti ili imate požudne misli, odmah se setite Babe. Neka moje ime posluži kao mreža oko vas.”

%d bloggers like this: